Missie/Visie

Wat is de missie?

Leerlingen moeten zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Daar is informatie te verkrijgen die zij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van die loopbaancompetenties. Bedrijven hebben zich veelal verenigd in menig samenwerkingsverband. Onderling worden er workshops, kennissessies en congressen georganiseerd om elkaar te ondersteunen in het ondernemerschap. Als wij eerst inzichtelijk maken wanneer deze evenementen plaatsvinden, en leerlingen enthousiast krijgen om deze evenementen te bezoeken, is stap één gemaakt.


Het initiatief voor loopbaanoriëntatie ligt nu grotendeels bij de school, de decaan en de individuele docent met een netwerk. De stap naar eigenaarschap kan de leerling maken als zij zelf kunnen bekijken waar bijeenkomsten plaats vinden en zichzelf kunnen aanmelden.

De stip op de horizon is een digitale tool die dit proces ondersteunt. Een communicatie en collaboratie-app waarbij functies als ‘notifications’ (alarmbel als trigger voor activiteit), ‘messaging’ (uitwisselen van berichten op een laagdrempelige manier) en ‘alerting’ (juiste boodschap kunnen delen) het fundament zijn. Hiermee promoveren we de oude ‘kaartenbak’ tot een interactief digitale app met ‘selfservice’ mogelijkheden. Zonder hulp van docenten en decanen contact hebben met bedrijven. Om dit te realiseren zouden we in het klein willen starten, ons laten verrassen door nieuwe inzichten en onderzoeken wat de effecten zijn van deze ‘nieuwe’ werkwijze. En als het positief uitpakt, stap voor stap uitbreiden (‘opschalen’) (Ardon 2015).

Wat vind de doelgroep ervan?

VWO 5 leerling:

“het zou mooi zijn als ik of mijn profiel in een app op mijn telefoon gematcht wordt aan de bedrijven in de regio. Zodat ik kan zien waar er kansen liggen voor mij en waar ik informatie kan halen dat nodig is om in die branche een kans te maken”.

Wat is onze visie?

Het doel van Business4school is om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen:

1. De leerling eerder in contact brengen met het bedrijfsleven voor een beterestudiekeuze.
2. Jongeren inzicht geven in kansen in de regio
3. Talent van de nabije toekomst leren kennen
4. Financiële bijdragen door onderwijsinstellingen en bedrijven.

Voor de leerling/student geldt dat we de bewustwording willen aanwakkeren dat het om zijn of haar toekomst gaat en dat de kennis van deze bedrijven wel degelijk kan helpen bij de keuze die moet worden gemaakt voor de toekomst. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wie kan mij daarbij helpen?

Meld je aan!

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten in de regio of zelf evenementen aandragen? of

Wil je als bedrijf meedoen aan een beroepenmarkt, gastlessen geven of leerlingen/studenten ontvangen? of

Wil je de stichting en haar activiteiten financieel ondersteunen?