Onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar

Waarom Business4school?

Om leerlingen goed te kunnen helpen met de ontwikkeling van de loopbaancompetenties, een betere studiekeuze te laten maken of een toekomstbeeld te geven, blijkt dat meer informatie halen uit het bedrijfsleven helpt.

Onze doelen

Het doel van Business 4 School is het dichterbij elkaar brengen van leerling, student met de arbeidsmarkt.

Door dit na te streven proberen we toekomst keuzes makkelijker te maken.

Wie ben ik? Waar liggen mijn interesses? Waar ben ik goed in? Wie kan mij daarbij helpen?

Visie

Het doel van Business4school is om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen:

1. De leerling eerder in contact brengen met het bedrijfsleven voor een betere studiekeuze. 

2. Jongeren inzicht geven in kansen in de regio

3. Talent van de nabije toekomst leren kennen

4. Financiële bijdragen door onderwijsinstellingen en bedrijven.

Missie

Leerlingen en studenten moeten zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Daar is informatie te verkrijgen die zij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van de loopbaancompetenties. Dat willen wij mogelijk maken.

Meld je aan!

Maakt Business 4 School jou nieuwsgierig?

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten in de regio of zelf evenementen aandragen? of

Wil je als bedrijf meedoen aan een beroepenmarkt, gastlessen geven of leerlingen/studenten ontvangen? of

Wil je de stichting en haar activiteiten financieel ondersteunen?

Twijfel niet….

Meld je aan!

Meld je aan!