Onze Doelen

Netwerk van bedrijven in verschillende sectoren met als primair doel:

 
 1.  Leerlingen én studenten te helpen met een studie- en toekomstkeuze
 2.  Leerlingen en studenten te laten zien dat deze regio (ook) kansen biedt
 3.  Scholen te ondersteunen met het vak Loopbaan oriëntatie (LOB) en de stagebegeleiding
 4.  Bedrijven inzicht te geven in de medewerker van de (nabije) toekomst (recruiting)

 5.  Bedrijven inzicht te geven dat de leerling en student nu al inzetbaar is (stages en workshops, maar ook onderzoeksopdracht/profielwerkstuk, vakantiewerk op maat) en combi werk en studie.

 
Fase 1: externe analyse wensen en mogelijkheden bedrijven voor Business4school (2018)
Fase 2: interne analyse (2018)
Fase 3: Participatief actie onderzoek Apeldoorn brede samenwerking scholen (2019-2020)
Fase 4: Businesscase digitale app (2021-2024)
Fase 5: Digitalisering netwerk in een app – zoeken naar gelden voor deze app
 
 
Stap 1: leerlingen VO en MBO toegang laten krijgen tot kennissessies, workshops en congressen die bedrijven en netwerkorganisaties onderling organiseren.
Stap 2: netwerk vergroten door een overkoepelende jaaragenda en nieuwsbrief te creëren binnen de regio waar onderwijs, bedrijven en instellingen hun activiteiten in kunnen zetten die relevant kunnen zijn voor loopbaancompetenties.
Stap 3: subsidies en investeerders zoeken.
Bedrijven die maatschappelijke verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben en in de vooruitgang als voorloper willen worden gezien, kunnen een investering doen tussen de 2500 – 10000 EUR. 
Bedrijven die gebruik willen maken van het netwerk, de jaaragenda en straks de app betalen jaarlijks aan de stichting een bijdrage. Dit bedrag wordt te zijner tijd door het bestuur vastgesteld.
 
 Hulp krijgen we van Bedrijvencontactpunt van de Gemeente Apeldoorn, Ondernemen055, VNO-NCW midden, Economische alliantie, Rabobank, Bakkerij Fuite, Blankhart en Bronkhorst netwerknotarissen, het Apeldoorns Business Collectief (ABC), LONKT, BKA, ROC Aventus, Saxion én Wittenborg University

Opleidingen

Aarde/
Dieren/
Milieu

Communicatie

IT

Financiële
Dienstverlening

Advocatuur/
Notariaat/Recht/
Bestuur

Onderwijs

Non- profitorganisatie, Vrijwilligerswerk

Meld je aan!

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten in de regio of zelf evenementen aandragen? of

Wil je als bedrijf meedoen aan een beroepenmarkt, gastlessen geven of leerlingen/studenten ontvangen? of

Wil je de stichting en haar activiteiten financieel ondersteunen?